Avond maal

Wendag

 • WendagWendag
 • AgnostisismeAgnostisisme
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Agnostisisme


Wat beteken Agnostisisme?

Agnostisisme (Grieks: a- (sonder) + γνώσις gnōsis (kennis), teenoor gnostisisme) is die filosofiese siening dat die logiese waarheid van sekere aansprake — spesifiek metafisiese aansprake met betrekking tot teologie, die hiernamaals of die bestaan van gode, geeste, of selfs uiteindelike werklikheid — onbekend is of, afhangend van die tipe agnostisisme, van nature onmoontlik is om te bewys. Agnostisisme word algemeen voorgehou as 'n middelgrond tussen teïsme en ateïsme, alhoewel dit nie 'n religieuse verklaring is nie.

Agnostisisme is die filosofiese stelling dat kennis van hoër mag(te) nie seker kan wees nie, omdat dit nie met 'n wetenskaplike metode bewys kan word nie. 'n Agnostikus is iemand wat geen oortuiging het oor die bestaan of andersins van bonatuurlike krag(te) nie.

Agnostisisme is die siening dat die bestaan van God, van die goddelike of die bonatuurlike onbekend of onbewus is. [1] [2] [3] 'n Ander definisie wat aangebied word, is die siening dat 'menslike rede nie in staat is om voldoende rasionele gronde te verskaf om óf die geloof dat God bestaan óf die geloof dat God nie bestaan nie, te regverdig.'

Agnostisisme is die uitgangspunt dat daar geen ware kennis bestaan nie en teologies dat daar nie met sekerheid gesê kan word of daar ‘n God is of nie. Daar is die “sterk” en “swak” invalshoeke. Die “sterk” agnostikus ontken dat enigiemand ooit met sekerheid kan sê dat daar ‘n God is of nie. Die “swak” agnostikus het op sy beurt nie ‘n persoonlike oortuiging oor God se bestaan nie, maar glo nie dat ander nie tot soliede oortuiging daaroor kan kom nie.

Die term kan ook breër verstaan word as ‘n onseker posisie oor enige saak, byvoorbeeld ‘n agnostikus kan agnosties wees ten opsigte van die ouderdom van die skepping, met ander woorde, hy kan dood eenvoudig nie weet hoe oud die aarde is nie.

Agnostisisme word gemaklik gesorteer onder Naturalisme, aangesien geen defnitiewe kennis moontlik is sonder harde, rasionele feite nie.

Die Engelse bioloog Thomas Henry Huxley het die woord agnostikus in 1869 bedink en gesê: "Dit beteken eenvoudig dat 'n man nie sal sê dat hy weet of glo dat hy geen wetenskaplike gronde het om te weet of te glo nie." Vroeëre denkers het egter werke geskryf wat agnostiese standpunte bevorder het, soos Sanjaya Belatthaputta, 'n Indiese filosoof uit die vyfde eeu vC wat agnostisisme oor enige hiernamaals uitgespreek het; [4] [5] en Protagoras, 'n 5de eeu VHJ Griekse filosoof wat agnostisisme verkondig het oor die bestaan van 'die gode'.[6] [7] [8]

Agnostisisme is die leerstelling of uitgangspunt van agnostici met betrekking tot die bestaan van enigiets buite materiële verskynsels of kennis van 'n eerste oorsaak of God, [9] en is nie 'n godsdiens nie.

Verskillende Agnostiese Perspektiewe

Agnostisisme kan eenvoudig die staat wees waar jy nie weet of daar 'n bestaan is of nie, maar mense kan hierdie posisie om verskillende redes neem en op verskillende wyses toepas. Hierdie verskille skep dan variasies in die maniere waarop 'n mens agnosties kan wees. Dit is dus moontlik om agnostici in twee groepe te skei, naamlik sterk agnostisisme en swak agnostisisme as analoë tot sterk ateïsme en swak ateïsme.

Swak Agnostisisme

As iemand 'n swak agnostikus is, sê hulle net dat hulle nie weet of daar enige gode bestaan of nie (dit ignoreer die vraag of dit moontlik is om iets te weet, maar nie bewus daarvan te besef nie). Die moontlikheid van 'n paar teoretiese gode of 'n spesifieke God se bestaan word nie uitgesluit nie. Die moontlikheid dat iemand anders weet of daar 'n god bestaan of nie, word ook nie uitgesluit nie. Dit is 'n baie eenvoudige en algemene posisie en dit is wat mense dikwels dink wanneer hulle aan agnostisisme dink en algemeen voorkom saam met ateïsme.

Sterk Agnostisisme[10]

Sterk agnostisisme gaan net 'n bietjie verder. As iemand 'n sterk agnostikus is, beweer hulle nie net dat hulle nie weet of daar gode bestaan of nie; In plaas daarvan beweer hulle ook dat niemand kan of weet of daar gode bestaan nie. Terwyl swak agnostisisme 'n posisie is wat slegs die stand van kennis van een persoon beskryf, maak sterk agnostisisme 'n verklaring oor kennis en die werklikheid self.

Om redes wat waarskynlik voor die hand liggend is, is swak agnostisisme die makliker van die twee om te verdedig. In die eerste plek, as jy beweer dat jy nie weet of daar wel gode bestaan nie, moet ander dit as waar aanvaar, tensy hulle baie goeie redes het om jou te betwyfel - maar dit is nogal onbelangrik. Meer belangrik is die agnostiese uitgangspunt dat mens nie oor kennis eise moet maak in die afwesigheid van duidelike en oortuigende bewyse nie - maar dit kan ook relatief eenvoudig wees, solank die onderskeid tussen kennis en geloof in stand gehou word.


Verwysings

 1. Hepburn, Ronald W. (2005) [1967]. "Agnostisisme". In Donald M. Borchert (red.). Die ensiklopedie van die filosofie. 1 (2de uitg.). MacMillan Reference USA (Gale). bl. 92. ISBN 0-02-865780-2. "In die algemeenste gebruik van die term is agnostisisme die siening dat ons nie weet of daar 'n God is nie." (bladsy 56 in 1967-uitgawe)
 2. Rowe, William L. (1998). "Agnostisisme". In Edward Craig (red.). Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-07310-3. "In die populêre sin is 'n agnostikus iemand wat nie in God glo of glo nie, terwyl 'n ateïs nie in God glo nie. In die streng sin is agnostisisme egter die siening dat die menslike rede nie in staat is om voldoende rasionele gronde te verskaf om die geloof dat God bestaan, of die geloof dat God nie bestaan nie, te regverdig. In soverre ons van mening is dat ons oortuigings slegs rasioneel is as dit genoegsaam deur die menslike rede ondersteun word, sal die persoon wat die filosofiese posisie van agnostisisme aanvaar, glo dat die geloof dat God bestaan, of die geloof dat God nie bestaan nie, rasioneel is nie."
 3. "agnostikus, agnostisisme, agnosties": 'n Persoon wat glo dat niks van materiële dinge bekend is of bekend kan word nie, veral nie van die bestaan of die aard van God nie. In uitgebreide gebruik: 'n persoon wat nie deur 'n bepaalde standpunt oortuig of toegewyd is nie; 'n skeptikus. Ook: persoon van onbepaalde ideologie of oortuiging; 'n equivocator. Van of met betrekking tot die oortuiging dat die bestaan van enigiets buite en agter materiële verskynsels onbekend en (sover dit beoordeel kan word) onkenbaar is. Ook: hou hierdie oortuiging. In uitgebreide gebruik: nie verbind tot of oortuig deur 'n bepaalde standpunt nie; skepties. Ook: polities of ideologies nie belyn nie; nie-partydig, ondubbelsinnig. agnostisisme: Die leerstelling of beginsels van agnostici met betrekking tot die bestaan van enigiets buite materiële verskynsels of kennis van 'n eerste saak of God."
 4. "Samaññaphala Sutta: die vrugte van die kontemplatiewe lewe". 'n deel van die Digha Nikaya wat in 1997 deur Thanissaro Bhikkhu vertaal is. "As u my vra of daar 'n ander wêreld bestaan (na die dood), ... dink ek nie. Ek dink nie so nie. Ek dink nie anders nie. Ek dink nie. Ek dink nie nie."
 5. Lloyd Ridgeon (13 Maart 2003). Belangrike wêreldgodsdienste: Van hul oorsprong tot hede. Taylor & Francis. bl. 63–. ISBN 978-0-203-42313-4.
 6. Die internetensiklopedie vir filosofie - Protagoras (ongeveer 490 - ongeveer 420 v.G.J.). "Alhoewel die vrome dalk na die gode wil kyk om absolute morele leiding te gee in die relativistiese heelal van die Sofistiese Verligting, word die sekerheid ook in twyfel getrek deur filosofiese en gesofistike denkers, wat die absurditeit en onsedelikheid van die konvensionele epiese verslae van die gode. Protagoras se prosa-verhandeling oor die gode het begin "Wat die gode betref, het ek geen manier om te weet of dit bestaan of nie, of van watter soort dit mag wees. Baie dinge voorkom kennis, insluitend die onduidelikheid van die onderwerp en die beknoptheid van die menslike lewe."
 7. Patri, Umesh en Prativa Devi (Februarie 1990). "Vordering van ateïsme in Indië: 'n historiese perspektief". Ateïssentrum 1940–1990 Goue Jubeljaar. Argief van die oorspronklike op 25 September 2013. Besoek 29 Junie 2014.
 8. Trevor Treharne (2012). Hoe om te bewys dat God nie bestaan nie: die volledige gids tot die validering van ateïsme. Universal-uitgewers. bl. 34 ev. ISBN 978-1-61233-118-8.
 9. Seeskin, Kenneth. "Maimonides". plato.stanford. Gearchiveer van die oorspronklike op 26-05-2018.
 10. Robin Le Poidevin (28 Oktober 2010). Agnostisisme: 'n baie kort inleiding. Oxford University Press. bl. 32–. ISBN 978-0-19-161454-5.