Avond maal

Wendag

Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Panteïsme


Wat beteken Panteïsme?

Panteïsme is 'n geloofsiening dat God en die natuur een en dieselfde entiteit is, dit wil sê God is alles en alles is God. God is nie 'n persoon nie. Panteïsme as woord word afgelei uit die Griekse woord "pan" wat "alles" beteken en "theos" wat "God" beteken en dus letterlik beteken: "Alles is God". Panteïsme maak dus voorspraak vir die gedagterigting dat 'n mens God beter verstaan beter begrip van die natuur en die heelal. Panteïste glo nie in 'n persoonlike of antropomorfe god nie. In die strengste sin beteken dit: God word gelykgestel met die wêreld en alles wat bestaan. In elk van sy manifestasies is dit dus monisties, alhoewel monisme nie altyd panteïsme is nie.

Die panteïsme het in die moderne tyd bekend geword weens die teologiese en filosofiese werk van die 17de eeuse filosoof Baruch Spinoza, wie se Ethica (1678) 'n antwoord was op René Descartes se bekende dualistiese teorie dat die liggaam en gees geskei kan word. Spinoza het die idee gehad dat gees en materie een is, en albei is eienskappe van 'n oorspronklike substansie, God. Gedurende die Romantiek tydperk het hierdie panteïsme 'n herlewing beleef en voorsiening gemaak vir die beroemde Pantheismusstreit. Panteïsme is nie dieselfde as Paganisme nie, alhoewel die twee woorde verwant is aanmekaar.

Is alles God? (Panteïsme)

Panteïsme is die geloof dat god alles is en dat alles god is.

Die hele skepping, plante, bome, diere, ja, alles is god. Amper soos ink water verkleur, is god alles. So word daar nie geglo aan 'n persoonlike god of god wat dinge geskep of gemaak het nie. As god alles is, kan hy tog nie alles gemaak het nie – hy kon homself tog nie gemaak het nie. Boonop kan jy hom nie van die aarde en aardse dinge losmaak nie. Hy is die aardse dinge. Daarom is elke mens ook 'n stukkie god. As jy dan alles bymekaar gaan sit, kry jy god.

Die geloof trek 'n streep deur feitlik alles wat die Bybel van God vertel. Hy is 'n persoonlike God wat glo alles gemaak het. Hy is nie deel van die skepping nie (net soos klei nie deel van die pottebakker is nie), maar sorg en onderhou die skepping. Hy is nie deel van die skepping nie, maar hou dit in sy hand. En wat mense betref, staan Hy in 'n besondere verhouding met hulle, sonder om die mense te “word”.

Verskil met teïsme?

In panteïsme is daar geen grens tussen die goddelike en die natuurlike nie. In plaas daarvan om transendensie te hê - los van alles - is God in alles (immanensie). Volgens panteïsme kan mens nie persoonlik 'n god voorstel nie. Elke voorwerp en elke onderwerp is in wese goddelik. Panteïsme verskil dus van die teïstiese konsep op twee hoofpunte:

  • Panteïste ontken gewoonlik die bestaan van 'n "persoonlike" God, 'n wese wat die eienskappe van 'n "persoon" besit, soos die vermoë om besluite te neem.
  • Panteïste ontken dat dit wat hulle met God bedoel, heeltemal transendentaal is: hulle ontken dat God "heeltemal anders" van die wêreld is. God en die wêreld is nie 'ontologies verskillend' nie.

In die Bybelse konteks sou Psalm 23: "Die Here is my herder" (teïstiese siening) byvoorbeeld vervang kan word met "Die aarde versorg my as ’n herder" in 'n panteïstiese benadering.

Afgeleide vorme

Daar is verskillende afgeleide vorme van panteïsme. Volgens teofaneïsme is alles wat ons rondom ons sien, 'n voorkoms van die goddelike. Die panenteïsme (εν, "en" beteken "oral" waar god / goddelikheid is) vorm 'n soort sintese tussen teïsme en panteïsme: alles is goddelik / god, maar dit kan nog steeds as 'n mens dink. Hierdie vorm vind mens ook onder Christene; in die Christelike gnostisisme kan ook pan(en)teïstiese invloede erken word. Die verskil tussen panteïsme en panenteïsme is dat in die panenteïsme die wêreld, die heelal, gesien word as 'n deel van God, maar nie as sy totale wese nie.

Baie Oosterse godsdienste (insluitende Hindoeïsme, Taoïsme, Boeddhisme) het panteïstiese eienskappe, sowel as (Westerse) godsdienstige humanisme. Sommige prominente verligte denkers, soos Spinoza en John Toland, het panteïstiese idees gehad. 'n Bekende vroeë panteïs was Giordano Bruno (1548 - 1600), 'n Italiaanse filosoof wat deur die Inkwisisie weens sy idees veroordeel is tot die brandstapel. By die Campo de 'Fiori in Rome is die plek waar die vonnis voltrek is, is 'n standbeeld van hom te vinde. Mansur al-Hallaj (858 - 922) is in die Midde-Ooste bekend as 'n vroeë panteïs. Nadat hy die woorde Ana elhaq (Arabies: انا الحق) (Ek is die Waarheid) uitgespreek het, is hy tot 'n marteldood gevonnis. Mens kan ook die heelal ook sien as 'n Wêreldsiel (Plato) sien, dan praat mens van panpsigisme.

Verder is hedendaagse heidense filosofieë met wortels in die antieke Keltiese en Duitse heidendom, soos Druicca en Wicca, sterk gekoppel aan panteïsme. Aanhangers van hierdie bewegings sien 'Moeder Aarde' as die maker van alles wat leef. Sy word ook deur hulle "Godin" genoem. Hierdie Godin kan gevind word in alles wat die natuur bied.