Avond maal

Wendag

  • WendagWendag
  • WedergeboorteWedergeboorte
Andries Hendrik Potgieter Andries Pretorius FW Reitz General Louis Botha Gideon Jacobus Scheepers Jacobus Herculaas de la Rey Johanna Brandt Johannes Cornelius Lötter Koos De La Rey Pres MT Steyn Sarel Cilliers Siener van Rensburg


Wendag
Debat oor Christendom en Godsdiens

Wedergeboorte


Wat beteken Wedergeboorte?

Die konsep van wedergeboorte is 'n antieke een en kan gevind word in byna alle godsdienste, mitologieë en geloofstelsels. Die leer van reïnkarnasie is gebaseer op die leerstelling van die onsterflikheid van die gees. (liggaam, siel en gees)

Die christene leer egter dat die siel die hele persoon is, en daarom is dit sterflik (Genesis 2:7, Esegiël 18:4). Wanneer ’n persoon sterf, hou hy op om te bestaan. (Genesis 3:19; Prediker 9:5, 6)

Die Bybel se lering van die opstanding is nie gebaseer op die onsterflikheid van die gees nie. In die opstanding sal mense wat gesterf het, weer lewendig gemaak word deur middel van God se krag (Matteus 22:23, 29; Handelinge 24:15). Die opstanding bied die positiewe hoop om terug te kom na ’n nuwe aarde met die vooruitsig om nooit weer te sterf nie.

Heidense en stamgodsdienste het nie sulke direkte idees van wedergeboorte nie, maar glo in elemente binne die natuur, soos water, bome, die son en die maan, wat voortdurend hergebore en wedergebore word. In moderne tye is hierdie wedergeboorte-simbole uitgebeeld en gevisualiseer vir fisiese, siels en geestelike vernuwing.

Volgens Plato het God alle geeste tegelykertyd geskep, lank voordat daar nog liggame op die aarde was.

Die leer van die reïnkarnasie was reeds in die Middeleeue ook by Joode en Christene gevestig. Hulle het die begrip dat God al die geeste in een oomblik geskape het aanvaar. So 'n gees moet in baie liggame gehuisves word voordat hy die hoogste graad van sedelike ontwikkeling kan bereik, hierdie geboortes staan dus bekend as wedergeboorte van die reïnkarneerde gees. By sy intrede in die liggaam is die gees absoluut rein, sonder sonde. Vanweë die swakheid in die liggaam en die versoekings, word die gees gaandeweg aangetas. Deur reïnkarnasie kan die siele gereinig word om so die kroon van saligheid te verwerf.

Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? (Matteus 16:13)
En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete. (Matteus 16:14)

Deur reïnkarnasie en wedergeboorte van die gees, is elke lewe die gevolg van 'n voorafgaande lewe en is ook weer die oorsaak van 'n volgende lewe.

Reïnkarnasie stel jou in staat om 'n proses van rypwording te bereik — dit louter jou, dit lei jou op jou pelgrimstog na jou Hoër Self, dit stel jou in staat om 'n vrye, geestelike, goddelike persoonlikheid te ontwikkel.


Drie-eenheid van die mens

Drie-eenheid van die mensWedergeboorte:

Yggdrasil

Yggdrasil is 'n heilige boom in die Noorse mitologie wat die nege ryke verbind. Dit simboliseer die siklus van lewe, dood en wedergeboorte, wat die onderlinge verbondenheid van alle dinge en die regeneratiewe krag van die natuur verteenwoordig. Yggdrasil dien as 'n herinnering aan die siklusse van die lewe en die potensiaal vir groei, wedergeboorte en transformasie.


Van Jesus tot Christus:

Bewys dat die Romeine Jesus Christus se lewensverhaal oorgeskryf het om meer gepas te wees vir politieke belang - die Flaviese handtekening